DSC EUROSYS a DSC POWER

Kanadské zabezpečovací ústředny DSC Eurosys a DSC Power jsou v české republice instalovány od počátku 90. let minulého století a staly se jedním z nejpopulárnějších bezpečnostních systémů. Na těchto stránkách naleznete popis všech ústředen řady DSC Eurosys a DSC Power, které do České republiky dováží společnost KELCOM International, včetně postupů při zjišťování případných poruch a návodů k obsluze.

Řada DSC Eurosys

Klávesnice PC 500RK pro ústřednu DSC PC 510 a PC 560 Eurosys Jedná se o nejstarší ústředny DSC, které se instalovaly v 90. letech minulého století a byly později nahrazeny řadou DSC Power. Pro jejich ovládání se nejčastěji používaly klávesnice, jejichž dvířka se otevírala doleva a napravo byly umístěny systémové kontrolky a kontrolky označené Zóna 1 až Zóna 4 (6, 8 nebo16).

Další informace...

Řada DSC Power

Klávesnice DSC PC 5500 pro ústředny DSC Power Řada ústředen, které se instalují od roku 1998. Tyto ústředny mají obchodní název a číselné označení, takže například DSC Power 832 bývá na krabici ústředny označena DSC PC 5010.

Starší ústředny DSC Power (432, 608, 832, 864) mají shodné ovládání, které se liší pouze v drobnostech, takže pokud si nejste jisti kterou ústřednu máte, můžete pro základní ovládání použít jakýkoliv návod k obsluze ústředny této řady.

Další informace...

DSC Alexor

Klávesnice DSC PK 5501 pro ústředny DSC Power Bezdrátový systém DSC Alexor vychází z ústředen DSC Power a má velmi podobné ovládání.

Stránka o ústředně DSC Alexor se připravuje, návod k obsluze můžete stáhnout na stránce pražského servisu DSC

Potřebujete pomoc?

Opravy a údržbu ústředen DSC EurosysDSC Power zajišťuje:

Praha a střední Čechy:

Miroslav Jaroš
Praha 8
tel.: 603 449 974
Elektronická pošta
www.zabezpeceni.cz

Miroslav Jaroš
U Školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.zabezpeceni.cz