Zabezpečovací systém DSC Power Neo HS2128

Zabezpečovací ústředna DSC Power Neo HS2128 má v základním provedení osm zón a může být rozšířena až na 64 zón. Lze ji rozdělit na osm samostatně ovládaných částí a může být ovládána z řady různých klávesnic s LED nebo LCD displejem, případně z ovládací klávesnice s dotykovým displejem.

Zabezpečovací ústředna obsahuje datový telefonní komunikátor pro připojení na pult centralizované ochrany a může být rozšířena o modul obsahující SMS a GPRS komunikátor.

Pro ovládání ústředny DSC Power Neo HS2128 je k dispozici až 95 uživatelských kódů, které mohou být buď čtyřmístné, nebo šestimístné.

Ovládací klávesnice pro DSC Power Neo HS2128

K ústředně DSC Power Neo HS2128 mohou být připojeny klávesnice různých typů. Nejčastěji jsou používány tyto klávesnice:

Klávesnice DSC HS2LED

Klávesnice DSC HS2LED pro DSC Power Neo HS2128 Klávesnice s LED displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power Neo HS2128 v provedení s maximálně šestnácti bezpečnostními zónami.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-16 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Červená kontrolka PAMĚŤ svítí, pokud během posledního střežení došlo k poplachu. Stiskem kláves [*][3] se zobrazí, která zóna poplach způsobila.

Kontrolka ODPOJENO svítí, pokud je některá ze zón odpojena ze střežení.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC HS2LCD

Klávesnice DSC HS2LCD pro DSC Power Neo HS2128 Klávesnice s dvouřádkovým LCD displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power Neo HS2128.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC HS2TCHP

Klávesnice DSC HS2TCHP pro DSC Power Neo HS2128 Klávesnice s dotykovým displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power Neo HS2128.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Jak zjistit druh poruchy u DSC Power Neo HS2128

Zabezpečovací ústředna DSC Power Neo HS2128 kontroluje některé systémové parametry, důležité pro jeho správnou funkci.

Objeví-li se porucha některé sledované funkce, rozsvítí se kontrolka PORUCHA a klávesnice každých 10 sekund akusticky signalizuje vzniklý stav. Po stisku klávesy [#] klávesnice ztichne, ale kontrolka PORUCHA svítí, dokud není porucha odstraněna.

Druh poruchy zjistíte stiskem kláves [*][2].
Na klávesnici s LCD displejem se zobrazí textový popis poruchy, na klávesnici s LED displejem číslo svítící kontrolky reprezentuje poruchu dle následujícího seznamu:
1. Volejte servis
2. Slabá baterie
3. Porucha sběrnice
4. Porucha síťového napájení
5. Porucha zařízení
6. Slabá baterie v bezdrátovém prvku
7. Tamper zařízení
8. Rušení bezdrátového signálu
9. Ztráta komunikace s modulem
10. Tamper modulu
11. Porucha komunikace s PCO
12. Ztráta spojení s modulem

Návod k obsluze zabezpečovací ústředny DSC Power Neo HS2128 ve formátu PDF si můžete stáhnout po stisknutí tlačítka.

Potřebujete pomoc?

Opravy a údržbu alarmů DSC Eurosys, DSC PowerDSC Power Neo zajišťuje:

Praha a střední Čechy:

Miroslav Jaroš
Praha 8
tel.: 603 449 974
Elektronická pošta
www.zabezpeceni.cz

Miroslav Jaroš
U Školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.zabezpeceni.cz