Zabezpečovací systém DSC POWER 1616

Zabezpečovací systém DSC Power 1616 má v základním provedení šest zón a může být rozšířen až na 16 zón drátových a až na 32 zón bezdrátových. Lze ho rozdělit na dvě samostatně ovládané části a může být ovládán z řady různých klávesnic s LED nebo LCD displejem, případně z ovládací klávesnice s dotykovým displejem PTK 5507.

Zabezpečovací systém obsahuje datový telefonní komunikátor pro připojení na pult centralizované ochrany a může být rozšířena pomocí modulů o SMS komunikátor, případně o modul pro dálkovou správu přes Internet.

Pro ovládání zabezpečovacího systému DSC Power 1616 je k dispozici až 48 uživatelských kódů, které mohou být buď čtyřmístné, nebo šestimístné.

Ovládací klávesnice pro DSC Power 1616

K ústředně DSC Power 1616 může být připojeno až 8 klávesnic různých typů. Nejčastěji jsou používány tyto klávesnice:

Klávesnice DSC PK 5508

Klávesnice DSC PK 5508 pro DSC Power 1616 Klávesnice s LED displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 1616 v základním provedení s maximálně osmi bezpečnostními zónami.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-8 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Červená kontrolka PAMĚŤ svítí, pokud během posledního střežení došlo k poplachu. Stiskem kláves [*][3] se zobrazí, která zóna poplach způsobila.

Kontrolka ODPOJENO svítí, pokud je některá ze zón odpojena ze střežení.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC PK 5516

Klávesnice DSC PK 5508 pro DSC Power 1616 Klávesnice s LED displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 1616 v rozšířeném provedení s maximálně šestnácti bezpečnostními zónami.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-16 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Červená kontrolka PAMĚŤ svítí, pokud během posledního střežení došlo k poplachu. Stiskem kláves [*][3] se zobrazí, která zóna poplach způsobila.

Kontrolka ODPOJENO svítí, pokud je některá ze zón odpojena ze střežení.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC PK 5500

Klávesnice DSC PK 5500 pro DSC Power 1616 Klávesnice s dvouřádkovým LCD displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 1616.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC PTK 5507

Klávesnice DSC PTK 5507 pro DSC Power 1616 Klávesnice s dotykovým displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 1616.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Tuto klávesnici lze použít pro ústředny DSC Power 1616 od verze 4.2.

Jak zjistit druh poruchy u DSC Power 1616

Zabezpečovací ústředna DSC Power 1616 kontroluje některé systémové parametry, důležité pro jeho správnou funkci.

Objeví-li se porucha některé sledované funkce, rozsvítí se kontrolka PORUCHA a klávesnice každých 10 sekund akusticky signalizuje vzniklý stav. Po stisku klávesy [#] klávesnice ztichne, ale kontrolka PORUCHA svítí, dokud není porucha odstraněna.

Druh poruchy zjistíte stiskem kláves [*][2].
Na klávesnici s LCD displejem se zobrazí textový popis poruchy, na klávesnici s LED displejem číslo svítící kontrolky reprezentuje poruchu dle následujícího seznamu:
1. Volejte servis
2. Výpadek síťového napájení
3. Porucha telefonní linky
4. Chyba komunikace s PCO
5. Porucha zóny
6. Přerušená zóna
7. Nízké napětí baterie v bezdrátovém zařízení
8. Ztráta systémového času

Návod k obsluze zabezpečovací ústředny DSC Power 1616 ve formátu PDF si můžete stáhnout po stisknutí tlačítka.

Potřebujete pomoc?

Opravy a údržbu alarmů DSC Eurosys, DSC PowerDSC Power Neo zajišťuje:

Praha a střední Čechy:

Miroslav Jaroš
Praha 8
tel.: 603 449 974
Elektronická pošta
www.zabezpeceni.cz

Miroslav Jaroš
U Školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.zabezpeceni.cz