Zabezpečovací ústředna DSC POWER 832

Zabezpečovací ústředna DSC Power 832 má v základním provedení osm zón a může být rozšířena až na 32 zón drátových nebo bezdrátových. Lze ji rozdělit na dvě samostatně ovládané části a může být ovládána z řady různých klávesnic s LED nebo LCD displejem.

Zabezpečovací ústředna obsahuje datový telefonní komunikátor pro připojení na pult centralizované ochrany a může být rozšířena pomocí modulů o SMS komunikátor, případně o modul pro dálkovou správu přes Internet.

Pro ovládání ústředny DSC Power 832 je k dispozici až 35 uživatelských kódů, které mohou být buď čtyřmístné, nebo šestimístné.

Ovládací klávesnice pro DSC Power 832

K ústředně DSC Power 832 může být připojeno až 8 klávesnic různých typů. Nejčastěji jsou používány tyto klávesnice:

Klávesnice DSC PC 5508

Klávesnice DSC PC 5508 pro DSC Power 832 Klávesnice s LED displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 832 v základním provedení s maximálně osmi bezpečnostními zónami.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-8 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Červená kontrolka PAMĚŤ svítí, pokud během posledního střežení došlo k poplachu. Stiskem kláves [*][3] se zobrazí, která zóna poplach způsobila.

Kontrolka ODPOJENO svítí, pokud je některá ze zón odpojena ze střežení.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC PC 5516

Klávesnice DSC PC 5508 pro DSC Power 832 Klávesnice s LED displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 832 v rozšířeném provedení s maximálně šestnácti bezpečnostními zónami.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Zónové kontrolky 1-16 signalizují aktivitu zón. Je-li zóna otevřena, její kontrolka svítí, je-li uzavřena, její kontrolka zhasne.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Červená kontrolka PAMĚŤ svítí, pokud během posledního střežení došlo k poplachu. Stiskem kláves [*][3] se zobrazí, která zóna poplach způsobila.

Kontrolka ODPOJENO svítí, pokud je některá ze zón odpojena ze střežení.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC PC 5500

Klávesnice DSC PC 5500 pro DSC Power 832 Klávesnice s dvouřádkovým LCD displejem pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 832.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Klávesnice DSC PC 5501

Klávesnice DSC PC 5501 pro DSC Power 832 Ikonová klávesnice pro zabezpečovací ústřednu DSC Power 832.

Zelená kontrolka PŘIPRAVENO se rozsvítí, je-li systém připraven k zapnutí. Nesvítí-li tato kontrolka, znamená to, že některá zónaje stále otevřená. Tato zóna musí být před zapnutím systému uzavřena nebo odpojena.

Červená kontrolka ZAPNUTO svítí, je-li systém zapnut ve střežení. Tato kontrolka bliká, je-li systém zapnut bez vstupní prodlevy na zpožděné zóně.

Žlutá kontrolka PORUCHA svítí, pokud systém má nějakou poruchu.

Jak zjistit druh poruchy u DSC Power 832

Zabezpečovací ústředna DSC Power 832 kontroluje některé systémové parametry, důležité pro jeho správnou funkci.

Objeví-li se porucha některé sledované funkce, rozsvítí se kontrolka PORUCHA a klávesnice každých 10 sekund akusticky signalizuje vzniklý stav. Po stisku klávesy [#] klávesnice ztichne, ale kontrolka PORUCHA svítí, dokud není porucha odstraněna.

Druh poruchy zjistíte stiskem kláves [*][2].
Na klávesnici s LCD displejem se zobrazí textový popis poruchy, na klávesnici s LED displejem číslo svítící kontrolky reprezentuje poruchu dle následujícího seznamu:
1. Volejte servis
2. Výpadek síťového napájení
3. Porucha telefonní linky
4. Chyba komunikace s PCO
5. Porucha zóny
6. Přerušená zóna
7. Nízké napětí baterie v bezdrátovém zařízení
8. Ztráta systémového času

Návod k obsluze zabezpečovací ústředny DSC Power 832 ve formátu PDF si můžete stáhnout po stisknutí tlačítka.

Potřebujete pomoc?

Opravy a údržbu ústředen DSC EurosysDSC Power zajišťuje:

Praha a střední Čechy:

Miroslav Jaroš
Praha 8
tel.: 603 449 974
Elektronická pošta
www.zabezpeceni.cz

Miroslav Jaroš
U Školské zahrady 15, 182 00 Praha 8
Kontakt: Elektronická pošta, telefon 603 449 974
www.zabezpeceni.cz